Завантаження

Новини

Зміни для статуту неприбуткових громадських організацій

0911.2016

На сьогодні є дуже актуальним питання щодо змін в установчих документах громадських організацій, що не мають на меті отримання прибутку. З прийняттям нової Постанови 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» порядок включення до Реєстру неприбуткових організацій дещо змінюється та тим самим зменшує кількість таких організацій. Насправді, громадські організації, що нещодавно розпочали свою діяльність змін майже не відчують, адже статути в них майже відповідають вимогам даної постанови.

Які саме зміни повинні бути внесені?

Статут неприбуткової громадської організації повинен відповідати пункту 133.4 Податкового кодексу, включаючи зміни 01.01.2016. При чому, статут повинен не тільки відповідати статтям Податкового кодексу, а й повністю цитувати його.

Відповідно до статті 133.4.1 Податкового кодексу статут неприбуткової організації  повинен містити такі пункти:

 • в розділі про ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ потрібно додати такий пункт:

«Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності».

 • в розділі про ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ потрібно додати такий пункт:

«У результаті саморозпуску, ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи повинні бути передані одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету».

Саме ці пункти повинен містити статут неприбуткової організації, тільки тоді він може бути внесений до нового реєстру неприбуткових організацій.

Внести зміни потрібно всім неприбутковим організаціям до 1 січня 2017 року, шляхом звернення та подання відповідних документів до управління юстиції.

Потрібно подати такі документи:

 1. Заява про зміни в юридичній особі.

 2. Документ, що підтверджує правомочність.

 3. Протокол про скликання Загальних Зборів організації.

 4. Протокол Загальних Зборів організації.

 5. Протокол реєстрації участі на Загальних Зборах.

 6. Статут.

Усі ці документи потрібно подати до управління юстиції протягом трьох днів з дня проведення Загальних Зборів, а також квитанцію про сплату державного мита в розмірі 410 гривень. Через три дні зміни повинні бути внесені державним реєстратором, та статут можна буде проглянути у сканованому вигляді на сайті Міністерства юстиції.

Як тільки ви впевнились, що новий статут вже доступний до перегляду на сайті, потрібно звернутися до податкової  служби в вашому районі.

До податкової служби потрібно подати наступні документи:

 1. Заяву про (повторне, якщо ваша організація вже була в реєстрі) включення до реєстру неприбуткових організацій форма 1РН.

 2. Статут вашої організації з внесеними змінами.

 3. Якщо, ваша організація вже була зареєстрована в реєстрі неприбуткових організацій, потрібно подати старе рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій.

Нове рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій видається податковою службою протягом 10 робочих днів після подання документів.

У разі відповідності установчих документів вимогам пункту 133.4 Податкового кодексу така організація включається до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. У випадку невідповідності така організація буде виключена з Реєстру.

Ще раз зазначимо, що всім неприбутковим організаціям необхідно привести свої установчі документи у відповідність з вимогами та надати копії цих документів контролюючому органу до 1 січня 2017 року.

Див. також:

У тому кризовому стані, в якому перебуває наша країна майже кожна людина замислювалась над створенням власного бізнесу. Останні п’ять років на українському ринку все більше українських виробників. «Українське» стає більш розповсюджене, адже коштує дешевше, а якість відповідає вимогам споживача. Проте, для країни такий масштабний розвиток українського бізнесу не приносить великої користі, оскільки більшість підприємців так і не реєструють свій бізнес, а отже не сплачують податки.

09.11.2016

З серпня Міністерство соціальної політики України в тестовому режимі запустило єдиний реєстр внутрішньо переміщених осіб.

02.08.2016

2 листопада, набув чинності Закон України «Про внесення змін до розділу X« Перехідні положення «Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель».

03.11.2016