Завантаження

Послуги

Консультації. Складання правових експертних висновків, оцінка правових ризиків

Юридична експертиза це:

  • аналіз відповідності вимогам українського законодавства різних договірних і фінансових схем;
  • оцінка можливості застосування окремих правових норм до фактичних обставин справи;
  • аналіз правомірності структури угоди з точки зору судової практики;
  • надання експертного висновку щодо правильного застосування норм законодавства.

 

Правовий експертний висновок - це підготовка письмової відповіді на спірне, складне питання щодо правильного застосування норм законодавства. Для відповіді проводяться дослідження в різних галузях законодавства, вивчається судова практика, узагальнюється матеріал, проаналізовуються наукові праці відомих юристів.

 

Відповідь на питання, що вимагає підготовки правового експертного висновку, дається у вигляді думки експерта, на основі судової практики, посилань на норми законодавства, пропозиції відомих юристів.

 

Застосування:

1) перед зверненням до судових органів для захисту порушеного права - правовий експертний висновок дозволяє оцінити або перевірити ще раз правову позицію, що є основою заявлених вимог;

2) перед ухваленням стратегічного рішення, пов'язаного з податковою політикою, податковим плануванням організації;

3) з метою запобігання критичних помилок при прийнятті бізнес-рішень;

4) у деяких випадках, коли клієнт хоче знати як діяти в конкретній ситуації й бути впевненим у тім, що його дії, а також прийняті ним рішення повністю відповідають вимогам законодавства.

 

Результат експертизи документів і висновків надаються клієнтові в письмовому вигляді, підписується керівником компанії, скріплюється її печаткою.

 

Висновки, підготовлені експертами, можуть бути використані в суді в якості одного зі способів довести або підтвердити позицію клієнта.