Завантаження

Послуги

Цивільні спори

Цивільні спори – це  спори, які виникають між учасниками цивільно-правових відносин і регулюються цивільним, трудовим, земельним, сімейним, цивільним процесуальним та іншими галузями права.

 

Предметом цивільних спорів є наступні причини:

  • питання розірвання цивільних договорів;
  • спори, що стосуються захисту прав споживачів;
  • повернення майна, яке перебувало у незаконному користуванні третіми особами;
  • розподіл майна;
  • питання відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
  • проблеми із заборгованістю, позиками;
  • інші цивільні спори, підсудність яких відноситься до цивільного процесу.