Завантаження

Послуги

Захисник на досудовому слідстві

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України  докорінно змінив процесуальну стадію досудового слідства та її роль при доведенні вини підозрюваного у вчиненні злочину. Стаття 22 КПК "Забезпечення права на захист" зазначає, що підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника.

 

Участь у кримінальному провадженні захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого не звужує процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого.

 

З моменту офіційного оголошення особі про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, вона має право на правову допомогу захисника.

 

Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником.

 

На сьогодні, зрівняння прав сторін у кримінальному провадженні на збирання та подання до суду речей, інших доказів, клопотань, скарг, перетворило адвоката на дієву процесуальну фігуру і вимагає професійної активності.

 

Згідно зі ст. 48 КПК, адвокат має право бути присутнім при допитах підозрюваного та обвинувачуваного, а також при вчиненні інших слідчих дій, що виконуються за їх участю чи за клопотанням підозрюваного, обвинувачуваного та його захисника.

 

Захисник має право збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази у справі, зокрема, отримувати документи чи їх копії від підприємств, установ, організацій, а від громадян - за їхньою згодою; ознайомлюватися на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними документами та матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань.